Numerologie

DSC_1942.jpg Osobní (životní) numerologický rozbor

Umožňuje poznat směřování člověka, jeho motivaci, skrytá přání i povinnosti, které se nachází v plánu jeho života. Při rozboru uvidíme, jak vše souvisí se vším, jakou roli hrají jisté vlivy v určitém životním období. Jméno člověka prozrazuje jeho určení, životní cíl, a také to, jaká cesta vede k tomuto cíli. Co člověka očekává na této cestě, co ho zkouší a co mu pomáhá.
Jméno prozrazuje, z čeho člověk čerpá sílu. Umožňuje rozpoznat silné stránky, oblasti, které jsou pro člověka prospěšné v osobním i profesním životě, a také oblasti, ve kterých je třeba překonávat překážky a složit zkoušky, i nutnost konfrontace s určitými lidmi a situacemi. Pokud si ale uvědomíme svůj cíl/e, objeví se před námi obvykle cesta, která vede k jejich naplnění.
V osobním nebo také celkovém životním rozboru si můžeme také uvědomit význam plynutí a zrání v jednotlivých životních obdobích, stejně jako v přírodě, kdy vnímáme prvotní procesy vzniku života a prvního růstu, stejně jako bohaté období zrání, kdy sklízíme plody. Z porovnání povstává význam, kdy si najednou umíme uvědomit svůj život jako vývojový proces. Celkově interpretace výsledků numerologického rozboru umožňuje přizpůsobit naše jednání nebo si lépe uvědomit své cíle a dosáhnout jich.

Poznámka pro ženy: pokud Vás napadla otázka, zda se změnou jména vstupem do manželství něco mění, tak správně, a odpověď je ano. Změna jména z pohledu numerologie mění mnohé…

 DSC_1942.jpg Partnerský numerologický rozbor

S jeho pomocí se můžeme podívat, jak člověk partnerství vnímá, která témata hrají důležitou roli, dokonce i to, jaké nám vztah přináší učební téma, co se můžeme v konkrétním partnerství naučit a co předat. Můžeme si uvědomit, co nás na druhém přitahuje, jaké možnosti růstu či úkoly jsou s konkrétním vztahem spojeny, v čem se doplňujeme a shodujeme a zda se k sobě hodíme, či zda hrají velkou roli vzájemné protiklady. Významné osobní vztahy však mají vždy nějaký hlubší smysl: v životě toho druhého plníme nějaký úkol, stejně jako on v našem. Rozbor se může týkat partnerství v osobní, ale také v pracovní či umělecké sféře. Rozbor a výklad podrobností oblasti partnerství je možné zjistit pouze analýzou jmen partnerů, je tedy vždy potřeba pracovat se jménem konkrétního člověka. Rozsah partnerského i osobního numerologického rozboru je stejný, ale na rozdíl od něj nepracuje s analýzou životních období, ale odkrývá jednotlivé fáze vývoje vztahu na společné cestě.

 DSC_1942.jpg Roční numerologický rozbor

Je předpovědí tendencí pro konkrétní rok. Ukazuje, jaké možnosti a případně i překážky se před konkrétním člověkem objevují v daném roce, jeho motivaci, přání i povinnosti.
Při rozboru si opět uvědomíme souvislosti i to, jakou roli hrají jisté vlivy v průběhu jednoho roku. Na rozdíl od osobního rozboru zde nepracujeme s informacemi týkajícími se naplnění celoživotních úkolů, ale s tendencemi a možnostmi, které se otevírají v průběhu jednoho roku. Lépe nám to umožní pochopit, jak lze nejlépe využít podmínky či co je třeba překonat v daném období, abychom dosáhli pokrok.
Rozbor pro období jednoho roku je kratší, jedná se o srovnávací analýzu, která je však zdrojem cenných informací, kdy si lépe uvědomíme, co právě přichází, a lépe porozumíme tomu, jak se zachovat a na co se zaměřit v tomto časovém období. Je možné zpracovat analýzu poue pro daný rok, ale lépe je, když jí předchází životní numerologický rozbor.

 

Tvorba webu & webdesign Artao