Terapie

Při použití různých technik, zkušeností, vzájemnou komunikací se dostáváme do oblasti, kdy můžeme společně nalézt kořeny problému. Jedná se o celou řadu jemných technik, které ani není možné přesně definovat. Jsou těsně propojeny s osobností klienta, se vzájemnou důvěrou, intuicí a vnímáním skrytého pozadí jevů. Společně, krok po kroku odkrýváme kritická místa a snažíme se je harmonizovat. Dostáváme-li se hlouběji, můžeme dosud zablokované, uzavřené možnosti a oblasti v našem životě otevřít a využít. Důležitý je záměr a výsledek, nikoliv cesta. Ta je pouze prostředkem k dosažení cíle.

Reiki je jemnou, neinvazivní terapií, při níž léčivá energie prochází rukama terapeuta a proudí v koncentrované formě postupně k druhému člověku. Při ošetření pomocí Reiki je energie velmi často vnímána jako příjemné teplo vyzařující z terapeutových rukou a postupným působením se takto pročišťuje, regeneruje, zklidňuje a uvolňuje nejen tělo, ale i mysl a emoce. Spojením Reiki s masáží dochází v těle k detoxikaci mnohem více než jen při užití klasických metod a účinky ošetření přetrvávají déle. Reiki výrazně napomáhá samoléčebným, regeneračním procesům, pomocí něj lze zmírnit  příčiny a příznaky onemocnění a velmi často zcela vyléčit.

Pomocí rozboru je možné objevit hlavní směřování člověka, jeho motivaci, skrytá přání i povinnosti, které se nachází v plánu jeho života. Při rozboru uvidíme, jak vše souvisí se vším, jakou roli hrají jisté vlivy v určitém životním období. Jméno člověka prozrazuje jeho určení, životní cíl, a také to, jaká cesta vede k tomuto cíli. Co člověka očekává na této cestě, co ho zkouší a co mu pomáhá.
Jméno prozrazuje, z čeho člověk čerpá sílu. Umožňuje rozpoznat silné stránky, oblasti, které jsou pro člověka prospěšné v osobním i profesním životě, a také oblasti, ve kterých je třeba překonávat překážky a složit zkoušky, i nutnost konfrontace s určitými lidmi a situacemi. Pokud si ale uvědomíme svůj cíl/e, objeví se před námi obvykle cesta, která vede k jejich naplnění.
V osobním nebo také celkovém životním rozboru si můžeme také uvědomit význam plynutí a zrání v jednotlivých životních obdobích. Celkově interpretace výsledků numerologického rozboru umožňuje pochopit a přizpůsobit naše jednání nebo si lépe uvědomit své cíle a dosáhnout jich.

Torzní pole - pozitivní stimulace

Jedná se o metodu sloužící k pozitivní stimulaci bioenergetických polí, pomocí níž dochází k očistě a k harmonizaci osobního energetického systému klienta, ale i jeho rodinného informačního pole, a to až do deváté generace. Jedná se o prostředek uvolnění problémů na fyzické, duševní i osudové úrovni, první účinky lze pocítit již do 48 hodin. Mnohá, i letitá omezení po provedení pročištění trvale odcházejí a dochází k regeneraci na fyzické, emoční i mentální úrovni. Navíc se podaří odstranit mnohá zatížení spjatá s energetickým polem rodiny, jež obvykle blokují životní možnosti a příležitosti klienta, a tak dochází k otevření potenciálu, který si každý v sobě nese.
Součástí nabídky je vyměření aktuálního stavu všech sedmi čaker a v návaznosti na ně
22 torzních polí, určení příčin zanesení osobního i rodového energetického systému klienta a následné pročištění. Dále kontrolní měření po uplynutí 48 hodin, a poté 30 dní.

Namíchání osobní vonné esence.

Výsledkem je lahvička, ve které je Vaše osobní esence na zvolené téma, kterou si odnesete s sebou domů.
Esenciální oleje na nás působí na mnoha úrovních, dokáží příznivě ovlivnit mnoho aspektů, naše emoce, mysl, koncentraci. Vůně z rostlinných silic nám přináší informaci, na kterou reagujeme a která nás ovlivní. Vonné esence dokáží být v životní etapě, v níž se právě nacházíme, vynikajícími průvodci a pomocníky. Pokud potřebujeme zharmonizovat vztahy, energetizovat, rozpustit napětí, esence nám pomohou. Buďto nás zklidní, nebo příjemně vyladí, nebo nás energetizují a povzbudí naši koncentraci. Vůně nás prostoupí, zharmonizuje, soustředí. Usnadní, rozvine a posílí, co je potřeba. Společně jsme schopni tuto esenci připravit, vytvořit kombinaci, která nás může povzbudit tím správným směrem. Ve směsi se vybrané oleje doplňují a jejich působení je hlubší a účinnější. Vytvořenou esenci lze také využít jako osobní parfém.

Více v sekci Svět vůní.

 

Tvorba webu & webdesign Artao